Οι πελάτες μας έχουν διαπιστώσει, πως σε κάποιες περιπτώσεις οι αποσπασματικές ώρες παρεχόμενων υπηρεσιών δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών τους. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε την υπηρεσία YOUR PARTNER. Με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της επιχείρησης και με μικρότερο κόστος.

Με την υπηρεσία αυτή παρέχουμε στην επιχείρησή σας εβδομαδιαία εξειδικευμένο σύμβουλο της εταιρίας μας, ο οποίος καλύπτει ανάγκες και επιλύει θέματα που προκύπτουν στο πληροφοριακό σας σύστημα, με πιο συστηματικό τρόπο. Η υπηρεσία Your Partner, παρέχεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, στο YOUR PARTNER-16, YOUR PARTNER-24 και YOUR PARTNER-32, ανάλογα με αυτήν που καλύπτει τις απαιτήσεις της δικής σας επιχείρησης.

Στη χρήση του πληροφοριακού σας συστήματος, επίλυση προβλημάτων και αποριών χρηστών.

Ανάλυση εταιρικών διαδικασιών και παραμετροποίηση λογισμικού, ώστε να καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες της επιχείρησης.

Δημιουργία αναφορών, OLAP, Dashboards, στατιστικά, αξιοποίηση τεχνολογιών BI.

Επίλυση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών και περιορισμένου βαθμού ρυθμίσεις, στο πληροφορικό σύστημα.