Συμβόλαια προαγοράς ωρών

Η Actionsoft έχει σαν πρωταρχικό της μέλημα να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, προσφέροντας ποιοτικές λύσεις και υπηρεσίες.

Πακέτα Υποστήριξης

Με αφορμή αυτό το μέλημα η Actionsoft προσφέρει στους πελάτες της τα πακέτα υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών Act-25, Act-50, Act-100 και Act-200. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό υπηρεσιών που βασίζεται στην προαγορά των συγκεκριμένων ωρών 25h, 50h, 100h ή 200h (ανάλογα με αυτό που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις) για επίλυση θεμάτων που αφορούν στο πληροφοριακό σας σύστημα. Η υποστήριξη παρέχεται σε συνεννόηση μετά από αίτημά σας, στα γραφεία σας, απομακρυσμένα ή τηλεφωνικά.

Κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα συμβόλαια προαγοράς ωρών είναι:

Εκπαίδευση στη χρήση του πληροφοριακού σας συστήματος.
Ανάλυση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την παραμετροποίηση του πληροφοριακού σας συστήματος, ώστε να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες σας.
Παραμετροποίηση του πληροφοριακού σας συστήματος Reporting.
Επίλυση προβλημάτων και αποριών χρηστών για το πληροφοριακό σας σύστημα.
Προβλήματα και δυσλειτουργίες στο πληροφοριακό σύστημα.
Υπηρεσίες υλοποίησης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης περιφερειακών προϊόντων που σχετίζονται με τις κεντρικές διαχειρίσεις του πληροφοριακού σας συστήματος.
Ανάπτυξη εφαρμογών που επεκτείνουν την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού.